En strategisk Forsknings- och Innovationsagenda inom diabetesområdet


Två starka strategiska forskningsområden inom diabetes arbetar tillsammans med representanter för läkemedelsindustri, sjukvård, och innovationssystem och Sveriges innovationsmyndighet, VINNOVA, för att utveckla en agenda som kan öka innovationstakten inom diabetesområdet. Syftet med projektet är att skapa en nationell handlingsplan med konkreta förslag som innehåller initiativ/processer som kan påskynda utvecklingen av grundläggande forskning i Sverige till produkter som kommer att gynna diabetes patienter.


Läs mer här

Invitation till öppen workshop d. 7 februari 2013


Ta chansen att vara med och påverka framtida svensk innovations- och forskningsinfrastruktur!

Läs mer här