Hur världsledande forskning inom diabetes ska bidra till svensk tillväxt - Workshop 1


Datum: 11 December 2012, 10.00 – 16.00

Plats: Karolinska Institutet Solna campus, grupprum 216, hus 75, Retzius väg 13

Deltagare:

Peter Arner, KI
Claes-Göran Östensson, KI
Stefan Nobel, KI
Helena Edlund, UmU
Patrik Blomquist, KI Innovations
Nabil Al-Tawil, Karolinska Trial Alliance
Ulf Malmqvist, Region Skåne
Magnus Björsne, AstraZeneca
Hans Tornqvist, AstraZeneca
Jan Oscarsson, AstraZeneca
Olle Korsgren, UU
Erik Renström, LUDC
Holger Luthman, LUDC
Nils Wierup, LUDC
Sylvie Bove, LUDC
Annie Chandy, LUDC
Thomas Gunnarsson, LUDC

Mål med detta möte:

(1) Diskutera resultaten av Rambölls analyser och telefonintervjuer.
(2) Ta fram ett första utkast till innovationsagenda och enas om hur vi arbetar vidare med agendan.
(3) Enas om utkast till agenda för workshop 2, d. 7 feb 2013 på AstraZeneca i Mölndal.

Agenda:

10.00 – 10.10 - Introduktion och agenda. Sylvie Bove.
10.10 – 10.20 - Vinnovas uppföljningskonferens 28/11-2012: Presentation av övriga Life science agendor. Thomas Gunnarsson.
10.20 – 10.30 - Vinnovas analys av förutsättningar för innovation inom de strategiska forskningsområdena. Thomas Gunnarsson.
10.30 – 11.30 - Rambölls rapport av analyser och telefonintervjuer: Identifiering av flaskhalsar och processer som fungerar bra, internationella lärdomar 26 Anna Zingmark, Ramböll.
11.30 – 12.30 - Diskussion: Hur överbryggar vi gapen?  Vilka processer/initiativ behövs för att samarbetet mellan akademi och industri ska fungera bättre? Identifiera nyckelområden som vi ska arbeta vidare med. Sylvie Bove.
12.30 – 13.30 - Lunch
13.30 – 16.00 - Hur ska vi utarbeta ett utkast till handlingsplan? Förslag på agenda för workshop 2 . Andra aktörer att bjuda in till workshop 2. Sylvie Bove.